9,4
1.169 beoordelingen
Terug naar overzicht
bz4x opladen

Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) 2023

De Nederlandse overheid ziet graag dat elektrisch rijden niet alleen voor de zakelijke rijders interessant is, maar ook voor particulieren. Daarom stelt de overheid een subsidie beschikbaar, genaamd SEPP. Die moet voor particulieren de financiële drempel bij het kopen of leasen van een elektrische auto verlagen. Dat geldt voor zowel de aanschaf van nieuwe als van gebruikte elektrische auto’s.

Vanaf 2 januari 2023 kan de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren SEPP 2023 weer aangevraagd worden voor nieuwe elektrische personenauto’s met een koop- of private leaseovereenkomst die afgesloten is op of na 1 januari 2023.

Wat is SEPP?

De Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (afgekort SEPP) is een regeling die alleen geldt voor particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische auto’s uit de kleinere en compacte middenklasse willen aanschaffen. Om elektrisch rijden voor meer mensen aantrekkelijker te maken, stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een budget beschikbaar. In 2022 ging het om 91,4 miljoen euro; voor 2023 is 99,4 miljoen beschikbaar. Vanuit deze subsidiepot kunnen particulieren de aanschafprijs of het leasebedrag van hun elektrische voertuig verlagen.

Op hoeveel subsidie heb ik recht?

De subsidiepot bestaat uit twee delen: het eerste en grootste gedeelte is bestemd voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s. In 2022 was dat 71 miljoen euro, in 2023 is 67 miljoen euro. Het tweede, kleinere deel is bedoeld voor de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s. Daarvoor was in 2022 nog 20,4 miljoen euro beschikbaar, dat wordt in 2023 32,4 miljoen euro.

EV subsidie regeling aankoop nieuwe auto

Voor 2023 is het subsidiebedrag dat een particulier ontvangt voor de aanschaf van een nieuwe elektrische personenauto 2.950 euro.  Of de particulier de auto koopt of private leaset, maakt in deze niet uit.

EV subsidie regeling aankoop EV occasion 

Voor een gebruikte elektrische personenauto is het subsidiebedrag 2.000 euro.

Voorwaarden SEPP

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden om recht te hebben op SEPP. Zo kom je alleen in aanmerking als je een koop- of leaseovereenkomst hebt afgesloten op of na 1 januari 2023. Verder moet de auto 100% elektrisch zijn met een minimale actieradius van 120 kilometer (WLTP), mag de prijs van die auto niet lager zijn dan 12.000 euro of hoger dan 45.000 euro en moet de auto daadwerkelijk als elektrische auto de fabriek verlaten hebben. Hij mag dus niet naar EV omgebouwd zijn.

Wanneer aanmelden?

Voldoe je aan de voorwaarden, dan kan de subsidie aangevraagd worden. Vanaf 2 januari 2023 09:00 zijn de registers open voor aanvragen. Om een aanvraag te kunnen doen moet je in het bezit zijn van een DigiD en de koop- of leaseovereenkomst. De auto hoeft daarbij nog niet voor de deur te staan.

De kans bestaat dat de subsidiepot van 99,4 miljoen euro tijdens het jaar leeg kan raken. In 2022 was de subsidiepot bijvoorbeeld halverwege het jaar al leeg. Daarom geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt.’ Ben je te laat, dan vervalt helaas het recht op subsidie.

Wanneer de subsidie niet beschikbaar is, kunt u uw koop- of leaseovereenkomst annuleren. Belangrijk is wel dat u daarvoor een ontbindende voorwaarde in de overeenkomst opneemt. Daarmee kunt u de koop of lease annuleren in het geval u geen subsidie krijgt.

Neem contact op met een van onze experts en kom alles te weten over elektrisch rijden!